OPLEIDINGEN, ADVIES EN PUBLICATIES
Riskmatrix Opleidingen verzorgt als onderdeel van financieel adviesbedrijf ConQuaestor opleidingen op het gebied van treasury management. Tot augustus 2012 werden deze opleidingen georganiseerd door het bedrijf Riskmatrix te Driebergen, dat zich onder het label Riskmatrix Publishing thans vooral richt op het uitgeven van publicaties. Beide bedrijven blijven met elkaar samenwerken.

LANGDURIGE ERVARING
De activiteiten van Riskmatrix zijn meer dan 30 jaar geleden gestart door ABNAMRO Treasury Training. Sindsdien hebben vele aankomende en ervaren treasury medewerkers kennis gemaakt  met Riskmatrix via  standaard treasury management trainingen maar ook met speciaal ontwikkelde in-house opleidingen. Eind 2003 heeft ABNAMRO de organisatorische- en de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid van deze trainingen beëindigd en overgedragen aan Riskmatrix.
Sindsdien is er veel gebeurd. Er zijn de nodige nieuwe activiteiten bijgekomen, waardoor het aanbod aan opleidingen en workshops aanzienlijk is uitgebreid. In de loop der jaren is tevens het docententeam gewijzigd. Bankiers, treasurers en praktijk experts op vele relevante gebieden fungeren als docent.

NIEUW
Met het onderbrengen van de opleidingen bij ConQuaestor wordt direct een synergie gerealiseerd tussen de opleidingsactiviteiten en de ruime  opleiding en advieservaring op het gebied van treasury en finance binnen ConQuaestor. Evenals in het verleden blijven docenten van tal van andere organisaties aan Riskmatrix verbonden. De onafhankelijkeid van de opleidingen blijft gegarandeerd.
Prof. Dr. Theo van der Nat, oprichter van Riskmatrix blijft als adviseur en trainer verbonden aan Riskmatrix.